Để giải đáp những thắc mắc xin gọi Anh-Tuấn (Antoine) Lã

(714) 513-1399 x 124

West Coast Fertility Centers
11160 Warner Avenue, Suite 411
Fountain Valley, California 92708
www.ivfbaby.com

Bác Sĩ David Diaz, MD, FACOG
Reproductive Endocrinologist & Fertility Expert

  • Medical School training at Loyola University School of Medicine
  • Gynecology and Obstetrics Residency at the University of Missouri School of Medicine
  • Infertility Subspecialty training at Harvard Medical School

Sau khi thực tập về sãn phụ khoa tại Chicago, bác sĩ Diaz đã thực huấn thêm về khoa nội tiết sinh sãn và hiếm muộn tại Harvard Medical School. Bác sĩ Diaz được bổ nhiệm là giảng viên cho sinh viên y khoa và các bác sĩ thực tập tại Harvard. Giảng dạy là một niềm đam mê của bác sĩ Diaz, ông đã dùng kiến thức của mình và tỏ lòng nhiệt tình giải thích với bịnh nhân cũng như nhiệt tình giảng dạy với những bác sĩ thụ huấn tại trung tâm West Coast Fertility.