Thử nghiệm nhiễm sắc thể (PGS)

Trong những năm gần đây, thử nghiệm nhiễm sắc thể (Pre- implantation Genetic Screening -PGS) đã được giới thiệu là một kỹ thuật đầy hứa hẹn để giúp đỡ các cặp vợ chồng được chẩn đoán với bệnh di truyền như Cystic Fibrosis, Muscular Dystrophy, Tay-Sachs, hội chứng Down, và những bịnh di truyền khác.

Thử nghiệm nhiễm sắc thể của phôi, PGS, là một quy trình tiên tiến được sử dụng cùng với thụ tinh nhân tạo (IVF). Kỹ thuật này giúp ngăn ngừa kết quả bất lợi cho bịnh nhân bằng cách xác định phôi thai bất thường trước khi được chuyển vào tử cung.

Tại trung tâm West Coast Fertility, PGS cũng đã được sử dụng để giúp những bệnh nhân khó thụ thai hoặc duy trì thời kỳ mang thai. Đối với những bệnh nhân thường bị xẩy thai, chúng tôi có thể áp dụng kỹ thuật này để chọn phôi có nhiễm sắc thể bình thường để giãm bớt trường hợp xẩy thai. Kiểm nghiệm nhiễm sắc thể quan trọng với những bịnh nhân này bởi vì trong quá trình kiểm soát phôi dưới kính hiển vi bình thường sẽ không phân biệt được phôi thai với nhiễm sắc thể bất bình thường.

Khi nào cần thực hiện PGS?

Phôi thai mang nhiễm sắc thể không bình thường

  • Sẽ làm cản trở sự làm tổ vào màng tử cung.
  • Sẽ làm xẩy thai, hoặc sinh ra một đứa trẻ khuyết tật về thể chất, tâm thần.
  • Vợ và chồng có nhiễm sắc thể phụ với những bịnh di truyền như Tay- Sachs, Beta Thalassemia (HBB), Charcot Marie Tooth 1A (PMP22), Cystic Fibrosis (CFTR), Krabbe (GALC), Fragile X (FMR1.
  • Bịnh nhân với gia đình có tiểu sữ về Breast Cancer (BRCA1 & 2), Alzheimer Disease 3 (PSEN1), Colon Cancer (HNPCC; MSH2), Leiomyomatosis-Hereditary (FH).
  • Đồng thời, chúng tôi có thể xác định giới tính của phôi chắc chắn với 99%
  • tỷ lệ chắc chắn.

Quá Trình của PGS

Sau khi thụ tinh, trong ngày thứ ba của phôi (vào khoảng 6 tới 8 tế bào) một tế bào được lấy ra từ mỗi phôi. Dưới kính hiển vi huỳnh quang chúngtôi có thể thử nghiệm được 9 cặp nhiễm sắc thể.

Ví dụ, 21 Trisomy, cũng gọi là hội chứng Down, xảy ra khi ba nhiễm sắc thể xảy ra tại vị trí 21 thay vì hai nhiễm sắc thể bình thường.