Các dịnh vụ khám, chẩn đoán và điều trị hiếm muộn

Khám, tư vấn và chẩn đoán vô sinh nữ.

 • Khám và tư vấn về vô sinh
 • Xét nghiệm liên quan đến vô sinh
 • Xét nghiệm nội tiết đánh giá hoạt động của buồng trứng.
 • Siêu âm theo dõi sự phát triển nang noãn trong kích thích buồng trứng.

Khám, tư vấn và chẩn đoán vô sinh nam.

 • Tinh dịch đồ
 • Kiểm tra tinh trùng trong dịch hay hút từ mào tinh và tinh hoàn
 • Trữ lạnh tinh trùng
 • Lọc rửa tinh trùng chuẩn bị để bơm tinh trùng vào buồng tử cung.

Bơm tinh trùng vào buồng tử cung – IUI

Thụ tinh trong ống nghiệm – IVF

Cấy tinh trùng vào bào tương trứng – ICSI cho các trường hợp:

 • Tinh trùng yếu
 • Bịnh nhân không có tinh trùng trong tinh dịch, sẽ cần được:
 1. Lấy tinh trùng từ mào tinh bằng hút xuyên qua da - PESA.
 2. Lấy tinh trùng từ mào tinh bằng phẫu thuật - MESA.
 3. Lấy tinh trùng từ tinh hoàn bằng phẫu thuật - TESE.

Thử nghiệm nhiễm sắc thể


Chọn phôi trai hay gái

Trữ lạnh phôi hay trứng

Rã đông phôi và chuyển phôi trữ