Introducing Our NEW Spanish and Vietnamese Infertility Website at West Coast Fertility Centers

Happy Cinco de Mayo! Being located in such a diverse community in Southern California, West Coast Fertility Centers felt the importance of bringing forth the explanations and facts of infertility treatments to our valued Spanish and Vietnamese patients in their own languages.

Unlike the automatic language translation services available, we never felt comfortable with the ability and correctness of their translation and, therefore, we wrote our own content for the satisfaction of our patients.

We have treated patients from around the globe and the dignity of every person who seeks our help is respected regardless of background or partnership status. Dr. David Diaz is fluent in English, Spanish and French and our Embryologist is also fluent in Vietnamese.

www.ivfbaby/SPANISH

En West Coast Fertility Centers estamos enfocados a encontrar con precisión el diagnostico de infertilidad en nuestros pacientes, y brindarles el tratamiento mas indicado a sus necesidades. Nuestra meta es de ayudar a cada paciente realizar su sueño de ser padres.

ivf infertility spanish orange county, california
Fundado en 1988 por el Doctor David Diaz, el Centro de Fertilidad se ha dirigido a realizar el sueño de futuros padres con el más alto nivel de confiabilidad y la experiencia de un grupo dedicado única y exclusivamente a la fertilidad.

www.ivfbaby/VIETNAMESE

Vô sinh được chia làm 2 loại là vô sinh nguyên phát (khi chưa có thai lần nào) và vô sinh thứ phát (đã có thai nhưng sau hơn một năm vẫn không có thai lại). Tuy vậy, tiêu chuẩn trên không nhằm để giới hạn bệnh nhân và trên thực tế mọi người mong con đều có quyền được khám. Bác sĩ sẽ là người chỉ dẫn và chọn lựa những biện pháp hỗ trợ khi cần nhằm đạt hiệu quả tốt nhất cho bệnh nhân.

ivf infertility vietnamese orange county, california
Thành lập từ 1988, trung tâm chúng tôi đã có trên 22 năm kinh nghiệm điều trị hiếm muộn.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.